Vítáme Vás na stránkách tohoto unikátního mezinárodního výtvarného projektu.
Myšlenka pořádat výtvarná sympozia pro nemocnice a další zdravotnická zařízení, vznikla v r. 1992 a již příštím rokem proběhlo první mezinárodní sochařské sympozium, za účasti sochařů z Německa a z České republiky. Bylo to vůbec první mezinárodní sochařské sympozium v ČR po roce 1989, kdy se po padesáti letech tzv. Východní Evropa, vymanila z okupace Sovětských vojsk a přímého vlivu komunismu. Nastal přelomový okamžik ve všech směrech a oblastech politického, ale i kulturního života milionů lidí v celé Evropě.
Náš projekt by nikdy nevznikl za totalitního systému a to z jednoho prostého důvodu. Komunismus nesnášel a zakázal svobodnou tvorbu a snažil se mít všechny svobodné aktivity svých občanů pod kontrolou. Kubismus, surrealismus ale i impresionismus byly výtvarné směry, které komunisté prohlásili za nežádoucí a jediným oficiálním uměním byl socialistický realismus. Nesvoboda se ve výtvarném umění projevila i tím, že mnoho vynikajících, dnes ve světě uznávaných výtvarných umělců, muselo emigrovat, aby mohli svobodně tvořit. Padesát let této nesvobody zanechalo hlubokou stopu v myšlení a chápání výtvarného umění u mnoha lidí. Proto vznikl tento projekt, abychom dohnali tuto ztrátu kontaktu ve výtvarném umění a snažili se pomalu pochopit moderní umění a jiné formy vývoje a cest v tomto směru. Abychom navázali na vynikající tradici v sochařství a malířství umělců minulých generací, žijících v této zemi a tvořících po celé Evropě.
Za osmnáct let existence a každoročního, nepřerušeného pořádání mezinárodních sochařských, malířských a grafických sympozií, se nám mnohé podařilo. Jednak tento projekt umožnil ukázat různé výtvarné styly skoro z celého světa. Umožnil zachycení sochařského umění na přelomu dvacátého a jedenadvacátého století. A v neposlední řadě umožňuje každým rokem desetitisícům návštěvníkům zdravotnických zařízení, shlédnout umělecká díla, která jsou velmi často jedinou ukázkou sochařského umění z té které země, v České republice. Stovky soch, výtvarných objektů, obrazů a grafik zdobí nemocnice po celé zemi i v zahraničí. Každé z těchto míst navštíví ročně tisíce lidí. A to je velice pozitivní, přínosné a kultivující.
Dalším pozitivním prvkem projektu jsou též samotní umělci. Ne každý ze sochařů či malířů a grafiků, dokáže zdarma tvořit pro nemocnice. Náš projekt se za ta léta vyprofiloval do té podoby, že k nám přijíždějí profesionální umělci, kteří si za svým dílem stojí a jsou ochotni pro cíle projektu tvořit a svá díla i darovat. Málokterá nemocnice, lázně, nebo město by si mohla dovolit jejich díla zakoupit. Náš projekt umožňuje získat umělecká díla v mezích technických nákladů projektu. Projekt ovšem není apriory určen pro každého. Nemocnice, lázně i města, které s námi spolupracují, musejí být vždy zárukou bezpečnosti pro umělecká díla.
V neposlední řadě je  setkávání špičkových sochařů a malířů z celého světa, zde ve Vejprtech v Krušných horách, novodobou tradicí, která dokazuje, že dobrý kumšt se dá dělat i mimo velká centra. Naopak se stalo to, že právě zde v Krušných horách ve Vejprtech, vzniklo jedno z center mezinárodního setkávání výtvarníků na vysoké úrovni. Co říci na úplný závěr? Hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří na projektu spolupracují, tvoří, fandí mu a pomáhají mu se udržet v dnešní době, která je čím dál více složitější, jak ve svobodném umění, tak i v běžném životě. Dokud budou existovat ředitelé nemocnic a lázní, starostové a zastupitelé měst, kterým bude záležet na pozitivním prostředí kolem nás, dokud budou existovat umělci, kteří budou cítit potřebu někde svým kumštem pomoci a zpříjemnit svým uměním lidem život a pokud budou existovat politici, kteří tomuto všemu budou pomáhat, pak bude i tento projekt svobodný, živý a přínosný.
Petr Hladký
Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s.
Galerie”H”
Krušné hory Vejprty